Waarden in Albezon

Het doel van ons verblijf is samen te leven als groep jongeren en begeleiders - sober, geweldloos, bewust, ...
Dit trachten we te bereiken door ter plaatse waardevol te leven. We engageren ons om gedurende ons verblijf de volgende waarden samen te beleven.

Eerbied


voor elkaars mening, verleden, eigenheid
voor de streek en de plaatselijke gewoonten
voor de permanenten
voor de mensen in de omgeving

Respect voor de natuur


de waterbron zuiver houden
milieuvriendelijke produkten gebruiken
geen verspilling van hout, etensresten,...
zuiverheid bewaren door enkel te roken op de binnenkoerGezonde en eerlijke voeding


we eten vleesarm
we doen onze aankopen ook bij wereldwinkel, natuurwinkel en de groentenboer in de buurt

Respect voor de 'stilte'


door het ontbreken van elk elektronisch geluid (dus geen radio ofwalkman meenemen) beleven we de stilte of het geluid van de natuur en elkaar

Leven in gemeenschap


delen van verantwoordelijkheden, zodat iedereen aan zijn trekken komt (dagonthaal, werken, maaltijden, avondactiviteit,..) delen van jouw mening met anderen

Oog hebben voor plezier en gezelligheid


speciale momenten in de bloemetjes zetten : wie is jarig ? er is altijd wel een reden om te feesten

De dag onthalen en sluiten


de dag samen beginnen en afsluiten

Geweldloosheid


conflicten oplossen zonder anderen te kwetsen

Bewust en sober leven


stilstaan bij de belangrijkste zaken die ons omringen, genieten van het eenvoudige: in eten, spelen en levensomstandigheden, gelukkig zijn zonder overbodige luxe

Gastvrijheid


voor eenieder die langskomt, voor iedereen die op bezoek komt: een goeiedag, een kopje koffie, een glas zuiver bronwater, een babbeltje met de permanenten

Creativiteit, scheppende arbeid


geen bezigheidstherapie maar plezant, afwisselend werk : opbouwen van de boerderij voor de permanenten, voor jongeren in 'onthaal', voor vakantieverblijven, ... werken voor het eigen levensonderhoud: maaltijden, afwassen, groepsbevorderend werk, verwarming, ... (via het werk kunnen goede contacten worden gelegd) we ontdekken het creatieve, het scheppende, solidaire van arbeid, plezier om met de handen te werken

Democratisch leven


we bepalen dagelijks in samenspraak met de hele groep het programma van de dag
wie wil eens een activiteit voorbereiden?
we streven naar gezamenlijke oplossingen bij meningsverschillen