Een stukje Albezongeschiedenis...

Hoe eeuwenoud Albezon precies is, lijkt niet meer te achterhalen, maar...

Ten tijde van de Franse Revolutie (einde 18de eeuw) zouden er 9 mensen hebben gewoond in Albezon. De 3 woonhuizen waren toen bewoond door 2 of 3 families die vooral leefden van kastanje- en zijdeteelt. In 1921 zouden de laatste permanente bewoners er geleefd hebben. De streek was dan al volledig ontvolkt, want jonge mensen zochten hun geluk ver weg van het harde cévennesleven.
De woonhuizen, schuur, stallingen, kaashuis kwamen leeg te staan en de verkrotting kon beginnen, tot...


Yvan Verdonck Albezon ontdekt in 1978. Wanneer een groep Gentse oud-scoutsleden vol vuur geraken, gaat het snel. Het hogerop gelegen bezinningsdorp La Viale koopt Albezon, de VZW ontstaat en het eerste zomerkamp gaat reeds door in 1979. Dak na raam, terras na vloer worden aangepakt. Het eerste permanentenkoppel - Chantal en Ignace - arriveert begin 1986 en wordt er nadien opgevolgd door Toon en Veerle, Geert en Liliane, Luc, Dries en Marianne, Jan en Brigitte, Greet en Nicolas, Bieke en Wim, Evelyn en Valéry, Marc en Annemie, Kris en Nele, Tim en Imelda, Kurt en Elke, Lander en Sabine en momenteel Katrien en Toon...
Ze vingen om beurt jaarlijks enkele jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand op, zagen er al zo'n 100 kam­pen passeren, sleurden en wroetten, in deze... oase ergens tussen hemel en aarde.


De vrijwilligers-vzw kreeg ondertussen vanaf halfweg de jaren '90 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien werken er ook enkele half - en voltijdse krachten op het secretariaat en zijn er allerlei projecten.
Ondertussen begon Albezon steeds meer samen te werken met andere organisaties die zich met gelijkaardige thema's bezig houden, zoals De Bewkwame Boon, on@break, ... De verschillende organisaties bundelden hun krachten en vormen nu samen vzw aPart, waar de onthemingsprojecten doorheen het jaar op Albezon en de vrijwilligerswerking ronde de vakantiekampen deel van uitmaken.