Dagritme in Albezon

Een kleine impressie van hoe een dag zoal kan verlopen op Albezon.

7.00 u ontbijt klaarmaken: vuur maken, tafel dekken
door 2 à 3 albezonners, thee of koffie maken
7.30 u orgineel wekmoment door de vroege vogels
8.00 u warm onthaal
8.15 u tijd voor ontbijt
9.00 u werkjes en klusjes: koken op een cuisinière, brood bakken, werken in de tuin, hout verzamelen, zagen en klieven, ... 
11.00 u pauze met een natje en een droogje
11.15 u vervolg van de werken
12.30 u einde werken met bijvoorbeeld een frisse duik in de rivier
13.00 u een heerlijk middagmaal en siësta
14.45 u een wijze activiteit door begeleiders en/of jongeren:
riviertocht, bosspel, knutselen, expressie, ...
18.30 u avondmaal bereiden
19.00 u avondmaal
20.00 u een grandioos avondspel, genieten van gitaarmuziek,
gezellig samenzijn, ....
22.00 u avondsluiting, stilte voor permanenten en wie wil slapen
nog even opblijven kan, maar wie later opblijft, moet ook vroeg uit de veren kunnen